РЕФРЕНДУМ ЗА МИР И СУВЕРЕНИТЕТ
ФОРМУЛЯР ЗА ПОДКРЕПА
За повече информация, посетете страницата на референдума.
Внимание! Намирате се в криптирана (защитена) среда при максимално ниво на сигурност. Този формуляр e на наш собствен сървър, за да се гарантира, че данните Ви постъпват директно при Инициативния комитет и ще се ползват единствено за Референдума за мир и суверенитет.
Тук не отговаряте на въпросите, а давате своите данни и се подписвате в подкрепа провеждането на референдум с тези въпроси.
1. Подкрепяте ли да се установи национална политика на военен неутралитет на България по отношение на всички външни за територията ѝ конфликти?
2. Подкрепяте ли изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната във връзка с въоръжен конфликт да се решава само с национален референдум?
3. Подкрепяте ли пребиваването на чуждестранни военни формирования на територията на страната по повод външен за България въоръжен конфликт да се разрешава само с национален референдум?
4. Подкрепяте ли да бъдат променени изискванията за брой подписи за произвеждане на национален референдум, като при над 100 000 подписа Народното събрание задължително взима решение за произвеждането му?
5. Подкрепяте ли да е налице решение на национален референдум, когато с повече от половината от действителните гласове е избран един от отговорите – ДА или НЕ – и това мнозинство е поне една трета от участвалите в последните парламентарни избори?
6. Подкрепяте ли национален референдум да може да се произвежда относно дългосрочни договори от компетентността не само на Народното събрание, но и на Министерския съвет, като те се ратифицират или сключват само ако има положително решение на референдума?
Моля, попълнете всички полета.
ЕГН

Имената по лична карта

Адрес по лична карта

Поставете собственоръчен подпис:

Предоставените лични данни няма да бъдат ползвани за други цели, освен изрично предвидените в ЗПУГДВМС и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Полагайки подписа си в настоящата подписка, гражданинът, заявил подкрепата си за направените с нея предложения, потвърждава и съгласието си личните му данни да бъдат обработвани във връзка с инициативата за национален референдум.
Моля, проверете данните преди да ги изпратите.