Блог rado

Програма "Конкурентноспособност"

Програма "Конкурентноспособност". Има ли някой информация кога ще се отвори програмата?

СПИСЪК С ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013”

Публикуван e списък са подписаните десет договора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновати

Разпространи съдържание