Дружество " Приятели на САЩ "

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Дружество "Приятели на САЩ "
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Валентина Иванова
Длъжност в организацията: 
Председател
Населено мясно: 
гр.Кърджали
Адрес: 
бул."България", №61
Телефон: 
036162204
Факс: 
036162203
Електронна поща: 
office@bgfriendsofusa.com
Уебсайт: 
bgfriendsofusa.com
Положителна практика: 
Културен обмен, образователен обмен
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
1990 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Частна полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Социални дейности
Граждански права
Местно развитие
Друга
Друга основна дейност: 
Международно сътрудничество
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Педагози
Социолози
Психолози
Социални работници
Икономисти
Инженери
Компютърни специалисти
Еколози
Юристи
Медицински работници
Други
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
над 20
Брой реализирани проекти: 
50
Разпределение на проектите по географски признак
Брой проекти на национално равнище: 
4
Брой проекти на международно равнище: 
5
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
до 5
с колко от тях сте работили като партньори: 
3
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
над 5
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
10
Достъп до информация: 
10
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
1
Работа с медиите, лобиране: 
1
Сформиране на екипи от партньори: 
5
Юридическа помощ: 
1
Обучение, организационно укрепване: 
8
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да