Екотурист

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Екотурист
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Славчо Синабов
Длъжност в организацията: 
Управител
Населено мясно: 
Кирково
Адрес: 
ул."Г.Кирков" 6
Телефон: 
036792028
Електронна поща: 
ok_sinabov@abv.bg
Положителна практика: 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ С МЕСТНИ ЛИЦА И ГОСТИ ОТ СТРАНАТА
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
2009 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Друга
Друга основна дейност: 
Туризъм
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Икономисти
Инженери
Медицински работници
Други
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
10-20
Брой реализирани проекти: 
0
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
до 5
с колко от тях сте работили като партньори: 
1
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
1
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
10
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
9
Достъп до информация: 
7
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
4
Работа с медиите, лобиране: 
2
Сформиране на екипи от партньори: 
5
Юридическа помощ: 
3
Обучение, организационно укрепване: 
3
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да