Астрономически клуб "Вега"

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Астрономически клуб " Вега "
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Агоп Узумбохосян
Длъжност в организацията: 
Председател на УС
Населено мясно: 
гр.Кърджали
Адрес: 
парк "Простор"
Телефон: 
036161556
Електронна поща: 
obskar@gmail.com
Уебсайт: 
www.astro-brezi.org
Положителна практика: 
Работи съвместно с ученици, студенти, университетски преподаватели, научни работници.
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
1999 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Друга
Друга основна дейност: 
Образование, екология
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Педагози
Икономисти
Инженери
Компютърни специалисти
Други
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
10-20
Брой реализирани проекти: 
8
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
с нито една
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
2-5
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
10
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
1
Достъп до информация: 
6
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
8
Работа с медиите, лобиране: 
10
Сформиране на екипи от партньори: 
10
Юридическа помощ: 
10
Обучение, организационно укрепване: 
5
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да