ГС "Сириус", гр.Кърджали

Данни за организацията
Пълно наименование: 
ГС "Сириус", гр.Кърджали
Абревиатура: 
ГС "Сириус"
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Даринка Атанасова Перчинска
Длъжност в организацията: 
Управител
Населено мясно: 
гр.Кърджали
Адрес: 
ул."Ген.Чернозубов", № 22
Телефон: 
0886740904
Електронна поща: 
не е посочен
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
2002 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Социални дейности
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Педагози
Икономисти
Медицински работници
Други
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
до 10
Брой реализирани проекти: 
2
Разпределение на проектите по географски признак
Брой проекти на национално равнище: 
2
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
до 5
с колко от тях сте работили като партньори: 
3
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
1
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
5
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
5
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да