Дружество на художниците

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Дружество на художниците, гр.Кърджали
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Хари Атанасов
Длъжност в организацията: 
Секретар
Населено мясно: 
гр.Кърджали
Адрес: 
ул."Климент Охридски ", №10
Телефон: 
036181711
Електронна поща: 
не е посочен
Положителна практика: 
Художествени изложби
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
2009 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Друга
Друга основна дейност: 
Изобразително изкуство
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Други
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
10-20
Брой реализирани проекти: 
1
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
с повечето
с колко от тях сте работили като партньори: 
0
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
нито един
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
1
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
8
Достъп до информация: 
9
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
1
Работа с медиите, лобиране: 
1
Сформиране на екипи от партньори: 
8
Юридическа помощ: 
9
Икономическа дейност: 
10
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да