Местната власт в област Кърджали заяви своята подкрепа и желание за работа със структурите на гражданското общество

На 28 юли 2009 година бе проведена среща на представители на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” с кметовете на общините от област Кърджали.

На срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” и Община Ардино, Община Джебел, Община Кирково, Община Крумовград, Община Кърджали, Община Момчилград, Община Черноочене.

Меморандумът е израз на волята на представителите на местната власт за изграждане на междусекторни партньорства и включване на структурите на гражданското общество (СГО) при определяне и решаване на приоритетните проблеми в общините.

В дух на партньорство и взаимопомощ страните се ангажират да зачитат функциите и задачите на общините и на СГО, които произтичат от законовите и подзаконовите нормативни актове; да работят за устойчивост в развитието на междусекторното партньорство; за обединяване на усилията за анализ и решаване на приоритетните проблеми.

Меморандумът можете да свалите от ТУК.