СПИСЪК С ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013”

Публикуван e списък са подписаните десет договора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги". Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 22 524 764,39 лева (11 516 729,16 евро). Списък на договорите можете да намерите тук: