Библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи

Съдържанието, предоставяно в Библиотеката е безплатно и съдържа публично достъпна информация.

С цел обогатяване на Библиотеката, тук ще публикуваме предоставени от вас брошури, наръчници, анализи и други документи, които са резултат от вашата дейност и които искате да споделите. За целта, моля изпращайте документите на e-mail syzygy@abv.bg.