Резултати

МРЕЖА25 септември 2008 година. Неправителствени организации и държавни и местни власти да заработят по-добре заедно и синхронизирано е сред основните цели, които ще преследва осъществяването на проект "МРЕЖА – МОТИВАЦИЯ, РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЖЕЛАНИЕ, АЛТЕРНАТИВА". Това огласи днес пред журналисти ръководителят Росица Георгиева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от "Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава". Той ще продължи 12 месеца и е на стойност 258 238 лева. Категорично не става въпрос за "усвояване на едни пари", както обикновено се казва, щом се заговори за проект, а за конкретни резултати, които ще бъдат постигнати, заяви Георгиева. Ние искаме да подадем ръка както на колегите ни от неправителствения сектор, така и на местните и държавни власти в областта, за да изградим действително работещ механизъм за партньорство, допълни тя. Идеята ви е добра, защото работата "на парче" както досега по отделни проекти, не е достатъчно ефективна, каза зам. областният управител Бойка Арабаджиева. Нужно е да се намери начинът да се надгражда, допълни още тя. Администрацията на областния управител подкрепи инициативата. Работейки по осъществяването на проекта ми се наложи да изуча голяма част от нашето законодателство, а издигането на административния капацитет е друга от целите на проекта. Сега вече се чувствам по-подготвена и бих могла да осъществява контрол, ако е необходимо на държавните и местни власти, допълни Георгиева. Важно е гражданското общество да се издигне до ниво да може да осъществява качествено такъв контрол. Само това е пътят да се развива обществото ни, считат от сдружението.
Повишаване капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали е сред специфичните цели на проекта. Предвижда се да бъдат обучени 40 представители от СГО от област Кърджали, работещи в сферата на социалните дейности.
След приключването на проекта ще има изградена база данни на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали с контактна информация, сфери на дейност, капацитет, реализирани проекти. В нея ще бъдат включени обаче само реално работещи неправителствени организации, подчерта Георгиева. Идеята е информацията да бъде наистина полезна и да спомага за реално осъществяване на партньорства. За постигането на максимален ефект се предвижда и отварянето на уеб портал на СГО от областта, с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми. Предстои изработването на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали, съобщи още Георгиева.

Съобщение за медиите от пресконференцията в .pdf файл


Информационни срещи. "Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава" организира информационни срещи в общините Кърджали, Джебел, Ардино, Момчилград, Черноочене, Крумовград и Кирково, на които ще бъде представен проект МРЕЖА, неговите цели и задачи, и ще стартира анкетно проучване сред представителите на структурите на гражданското общество. Срещите ще се проведат в общинските центрове, по следния график:

На 14 ноември 2008 г., от 13:00, в гр. Крумовград, в офиса на МИГ - до сградата на Общината

На 11 ноември 2008 г., от 17:30, в гр. Кърджали, в заведение "Инсайд"- на втория етаж.

На 7 ноември 2008 г., от 13:30, в с. Черноочене, в залата на Читалището.

На 7 ноември 2008 г., от 10:30, в гр. Джебел, в залата на Читалището.

На 6 ноември 2008 г., от 14:00, в с. Кирково, в кафе "Елит".

На 4 ноември 2008 г., от 13:30, в гр. Момчилград, в залата на Читалището.

На 31 октомври 2008 г., от 13:30, в гр. Ардино, в залата на Общината.


АРДИНОНа 31 октомври 2008 г., в залата на Община Ардино се проведе информационна среща по проект МРЕЖА с представители на СГО от общината. На срещата присъстваха 9 представители на СГО, 3 представители на Общинска администрация – Ардино, Валентина Манолова – анкетьор по проект "МРЕЖА" и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Росица Георгиева представи целите на проекта, както и основните дейности, които ще бъдат реализирани за постигането им. Беше обърнато внимание на това, че една от основните задачи е изграждането на действително работещ механизъм за партньорство между СГО, регистрирани на територията на област Кърджали. Повишаване капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали е сред специфичните цели на проекта. Предвижда се да бъдат обучени 40 представители на тези структури; да се създаде уебпортал на СГО от областта, с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми.

Ръководителят на проекта представи на присъстващите Анкетната карта, чрез попълването на която ще се извърши предвиденото по проекта анкетно проучване на СГО от областта. Направеното проучване ще даде възможност да се направи анализ на състоянието на неправителствения сектор. Събраната база данни и представянето й на уебпортала на СГО ще създаде условия за изграждане на партньорства и използване на ресурсите на организациите.

Представителите на СГО от община Ардино подкрепиха проекта и изказаха мнение, че е особено важно да се даде актуална информация за неправителствения сектор, да се създават условия за повишаване на капацитета на организациите и възможности за изграждане на партьорства. Бяха споделени добри практики при реализирането на различни проекти и инициативи. Присъстващите споделиха и проблемите, с които се сблъскват в своята работа.

Съобщение за медиите от срещата в .pdf файл

Списък на участниците в срещата в .pdf файл


МОМЧИЛГРАДНа 04.11.2008 г. в залата на читалище "Нов живот" - Момчилград се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 6 представители на СГО, 1 представител на Общинска администрация – Момчилград, Валентина Манолова – анкетьор по проект "МРЕЖА" и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Съобщение за медиите от срещата в .pdf файл

Списък на участниците в срещата в .pdf файл


КИРКОВОНа 06.11.2008 г. в кафе "Елит" в с. Кирково, се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 15 представители на СГО, 3 представители на Общинска администрация – Кирково, Валентина Манолова – анкетьор по проект "МРЕЖА" и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Съобщение за медиите от срещата в .pdf файл

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 

 


На 07.11.2008 г. в Джебел се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 7 представители на СГО, 1 представител на Общинска администрация – Джебел, Валентина Манолова – анкетьор по проект "МРЕЖА" и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Списък на участниците в срещата в .pdf файл


На 07.11.2008 г. в Черноочене се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 9 представители на СГО, Валентина Манолова – анкетьор по проект "МРЕЖА" и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 

 

 


На 11.11.2008 г. в кафе "Инсайт" се проведе среща с представителите на СГО от община Кърджали. На срещата присъстваха 18 представители на СГО, 1 представител на Областна администрация – Кърджали, 1 представител на Общинска администрация – Кърджали, екипът на проект "МРЕЖА": Росица Георгиева – ръководител на проекта; Васко Райчинов – технически сътрудник; Галина Стефанова – експерт "Връзки с обществеността".

Списък на участниците в срещата в .pdf файл


На 14.11.2008 г. в офиса на МИГ - Крумовград се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 9 представители на СГО, 1 представител на местната власт, Валентина Манолова – анкетьор по проект "МРЕЖА" и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 


Приключи анкетното проучване по проект МРЕЖА. По проект МРЕЖА (Мотивация, ресурси, ефективност, желание и алтернатива), осъществяван по Оперативна програма "Административен капацитет" от Сдружение "Инициатива за развитие – Кърджали решава" и финансиран от Европейския социален фонд бе извършено анкетно проучване. Целта беше да се проучи мнението на представители на структури на гражданското общество (СГО), регистрирани на територията на област Кърджали, за изграждане на механизъм за партньорство и единодействие между тях, местна и държавна власт в област Кърджали, за работа в мрежа. От общо 150 разработени анкетни карти, бяха попълнени 121 от СГО на територията на област Кърджали.

Кратък обзор на резултатите от анкетното проучване можете да намерите ТУК, а пълният анализ ТУК.

"Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава" изказва своята благодарност на всички структури на гражданското общество от област Кърджали, които се включиха в анкетното проучване, предоставиха информация за своите организации и подкрепиха проект "МРЕЖА".
Желаем на всички СГО здрава и успешна 2009 година!


С цел повишаване капацитета на структурите на гражданското общество от област Кърджали, по проект "МРЕЖА" предстои да бъдат проведени три тридневни обучения, в които ще бъдат поканени да участват представители на СГО от област Кърджали, работещи в социалната сфера.
Темите на трите обучения ще бъдат:
1.Стратегическо планиране, включващо разработване на SWOT анализ, идентифициране на приоритети, мерки и дейности за осъществяване на приоритетите - 20, 21, 22 февруари 2009 г.;
2. Комуникационни умения – работа в екип и мрежа, представяне в медийното пространство и лобиране - 27, 28, 29 март 2009 г.;
3. Мониторинг на местни политики и провеждане на застъпнически кампании - 24, 25, 26 април 2009 г.

Обученията ще се провеждат в с. Минерални бани, обл. Хасково, в хотел "Изворите".
Разходите за обученията: пътни от Кърджали до с. Минерални бани и обратно, храна, нощувки и обучения са финансирани по проект «МРЕЖА», ОПАК, договор № 08-23-3-С/27.08.08.

Списък на СГО от област Кърджали, които ще участват в обученията ТУК

 

На 09.01.2009 г. се проведе работна среща на екипа и партньорите по проекта, на която бяха разгледани кандидатурите за обучители. След като присъстващите на срещата се запознаха с автобиографиите на десетте кандидата, за обучители на трите обучения бяха определени:

 

1. Пламен Димитров

Д-р Пламен Димитров е Председател на Българското дружество по психология, дългогодишен университетски преподавател. Д-р Димитров има не само богат и разнообразен опит както консултант по организационно развитие в България и в чужбина, но има и собствен опит като мениджър на програми и проекти с многомилионни бюджети. Участник в множество български и международни комисии за оценка на предложения на финансиране. Международен опит в оценка въздействието на проекти и програми. Има множество публикации в научни и популярни издания, включително в чужбина. Опит в успешно защитаване и управление на проекти по структурните фондове на Европейския съюз. Д-р Димитров е провел над 800 интерактивни обучения в сферата на Управлението и развитието на човешките ресурси.

 

2. Никола Йорданов

Никола Йорданов има дългогодишен опит в международни програми и проекти. Ръководил е над 30 проекта, някои от които с бюджети над 400 000. Работил е като заместник-директор на двугодишен проект с бюджет 2 300 000 щатски долара. Оценявал е над 3000 проекта в сферата на развитието на демокрацията в България и в Босна и Херцеговина. Има опит в разработване на успешни проектни предложения по структурните фондове на Европейския съюз. Бил е преподавател по Психология на личността в СУ "Св. Климент Охридски." През последните 16 години успешно е провел над 300 обучения по управление в Централна и източна Европа за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации. Бил е заместник-директор на отдел в международна организация.

 

3. Иван Здравков

Иван Здравков е преподавал в СУ "Св. Климент Охридски", УНСС и Югозападен университет "Св. Неофит Рилски". Управлявал и консултирал програми за регионално развитие, организационно развитие и обучение по поръчка на Българското правителство, Американската агенция за международно развитие, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и др. Има дългогодишен опит в организационното/ фирмено развитие и консултиране и експертни познания в сферите на стратегическо управление и планиране, оперативен мениджмънт, програми за организационно развитие, управление на човешките ресурси, развитие и управление на екипи, развитие на професионални и социални умения.

От 20 до 22 февруари 2009 се проведе първото обучение по проект МРЕЖА
Представители на неправителствени организации от Кърджалийска област бяха обучени как да извършват стратегическо планиране на своята работа по време на семинар в село Минерални бани Хасковско.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от "Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава".
По време на семинара представителите на неправителствените организации бяха обучени да преценят кога се налага стратегическо планиране и защо се прави, да оценят актуалната ситуация, състоянието на организацията си, да определят мисия, ценности и визия на НПО.
В практическите упражнения участниците в семинара се учиха как да правят SWOT-анализ.
Обучители на семинара бяха Иван Здравков и Никола Йорданов.Според Иван Здравков в управлението на неправителствените организации трябва да участват опитни хора. Самото сдружение или фондация трябва да имат висок обществен авторитет. Провел съм над 50 обучения за стратегическо планиране и знам, че ако НПО нямат обществена подкрепа нищо не може да им помогне, каза Никола Йорданов. Според него стратегическото планиране помага нещата да се случват по-лесно.
Обучителите изразиха очаквания, че неправителствените организации ще подготвят качествени стратегически планове на своите организации, стъпвайки на познанията от семинара.
Гост на обучението бе кметът на Минерални бани Орхан Шабан. Той подчерта, че качеството на човешките ресурси е много важно, сега когато сме членове на Европейския съюз.
Обучението в Минерални бани е част от замисъла на нашето сдружение да сплоти и активизира структурите на гражданското общество. Основната задача е да се стимулира партньорството между гражданските сдружения и държавната и местна власт. Да се повиши капацитета и рейтинга на неправителствените организации в областта.
Всички участници в обучението изразиха мнение, че проект МРЕЖА ще подпомогне партнирането между тях.

Какво казаха участниците за обучението ТУК

 

Снимки от обучението ТУК

 


От 27 до 29 март 2009 се проведе второто обучение по проект МРЕЖА
Основната цел бе запознаване с основните стъпки и техники за създаването на ефективни партньорства и представяне в медийното пространство.
Участниците в обучението се запознаха с принципите и технологията на изграждане на партньорства. Те развиха умения за представяне в медийното пространство както на своята организация, така и на дейността й.
"В първото обучение направихме първите стъпки в проектите, учихме се и да създадем стратегия на своята организация. Сега се занимавахме с нова тема, също много полезна – връзката с медиите. Това е голяма помощ за млади организации като тази, която аз представям", категоричен бе Славчо Синабов, председател на туристическо сдружение "Екотурист", Кирково, участник в обучението.
Сдружението му има известен, не богат, досегашен опит с местни медии. Като полезни оценява Синабов не само знанията, които е натрупал, а и контактите с представители на други неправителствени организации с по-богат опит.
"Мисля,че ще ми е много полезно, защото в нашата област има малко хора, които са запознати с проекти. Този семинар ще ми е много полезен при осъществяване на връзките с обществеността и медиите", казва и Зякиавет Мустафа, народно читалище "Пробуда", Черноочене. Още няма конкретна визия как ще приложи натрупаните знания, но е убедена, че са й необходими, за да подобри дейността на своята организация и я позиционира по-добре в сектора.
"Срещата ми с колеги ми даде идеи за в бъдеще. Осъзнах, че партньорството е много полезно и мисля, че сред тях намерих бъдещи партньори за моята организация", убедена е и Валя Чолакова от читалище "Митко Палаузов" в село Падина.

Обучители на семинара бяха Пламен ДимитровиИван Здравков.
В последните години секторът се промени, опитва се вече да работи в партньорство, да събира своите ресурси, да решава все по-важни проблеми. Оценката е на Иван Здравков, един от обучителите, преподавал в СУ "Св. Климент Охридски", УНСС и Югозападен университет "Св. Неофит Рилски".
Проектът МРЕЖА" е прекрасен, а организацията, която го е спечелила заслужава изключително големи адмирации. Мисля, че много вярно вървят към своята крайна цел – създаването на мрежа от неправителсвени организации, която ще се подкрепя помежду си, ще създава среда, в която всяка от организациите, а и техните партньори ще могат да работят много по-ефективно.
"Страхотни хора, изключително ангажирани, напълно отдадени на това, което правят и го правят не за себе си", изрази одобрението си и Пламен Димитров, председател на Българското дружество по психология и дългогодишен университетски преподавател. Д-р Димитров също бе обучител на семинара. Има не само богат и разнообразен опит както консултант по организационно развитие в България и в чужбина, но и собствен опит като мениджър на програми и проекти с многомилионни бюджети. Тук хората знаят защо са заедно. Организацията, която осъществява проекта "Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава" се справя перфектно.
Бих ги препоръчал като партньори. Това е организация, която знае как се прави мрежа. Повторението и умножаването на техния опит ще бъде от полза на всеки регион в страната, категоричен бе д-р Димитров.

Какво казаха участниците за обучението ТУК

 

Снимки от обучението ТУК

 


От 24 до 26 април 2009 се проведе последното обучение по проект МРЕЖА
Темата на обучението бе Мониторинг на местни политики и провеждане на застъпнически кампании и бе насочено към представители на СГО от Кърджали и региона като предпоставка за бъдещи успешни партньорства между тях.
Обучители на семинара бяха Пламен ДимитровиНикола Йорданов.
Обучението включваше кратки интерактивни презентации по всяка от темите, индивидуални и групови упражнения, симулации, ролеви игри и пленарни обсъждания по различните теми.
В резултат на работата в малки групи бе демонстрирано усвояването от страна на участниците на знания и умения, необходими за планирането и изпълнението на застъпнически кампании.
Повечето от участниците бяха представители на организации с малко опит в темата Мониторинг на политики, но повечето от участниците имаха опит от участие или наблюдение на кампании, които са се случили в техните населени места.

Около две-трети от участниците бяха участвали в предишните две обучения и това до голяма степен улесни сработването и постигането на групова ефективност. Добрата работна атмосфера, благоприятните битови условия и най-вече партньорското отношение на СИР - Кърджали решава към всички бързо продължиха усещането за съпричастност между участниците и желанието за бъдещо професионално сътрудничество, включително бяха договорени конкретни коалиции и кампании. Благодарение на досегашното изпълнение на проекта МРЕЖА, беше поставена основата за бъдещо професионално развитие и сътрудничество между организациите участнички в обучението.

Какво казаха участниците за обучението ТУК

 

Снимки от обучението ТУК


През месец май 2009 година, по проект МРЕЖА, стартира изготвянето на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между структурите на гражданското общество (СГО), работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали.
В тази връзка бяха изпратени писма до Областния управител, до Кметовете на общините, до Председателя на Общинския съветв Кърджали, допредставителите на СГО.
Беше проведена и среща с председателя на Общинския съвет г-н Сейфи Неджиб.

Концепцията ще включва:

    • Анализ на съществуващите отношения между СГО; между СГО и местната власт; между СГО и бизнеса; анализ на общите проблеми и постигане на съгласие по приоритетните области за развитие на партньорства;
    • Стратегия за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали – описва анализа на приоритетните за потенциалните партньори проблеми; стратегическите и специфични цели; оперативните планове и плана за мониторинг и оценка; наличните и необходими ресурси;
    • Организация на изпълнението на Концепцията – описва създаването, целите, функциите и работата на Контактната група и Консултативния съвет и взаимодействието помежду им; начина на взаимодействие между партньорите.

 

Консултант по изготвянето на Концепцията e Иван Здравков.

Задание за изготвяне на Концепцията можете да видитеТУК.

 


На 12.06.2009 г. в град Ардино се проведе среща за обсъждане на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали по проект "МРЕЖА". Проектът се изпълнява от "Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава" и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На срещата присъстваха представители на местната власт от пет общини на територията на област Кърджали: Ардино, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене; представители на "Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава" и сдружение "Перперикон-Кърджали".(Списък на присъстващите)

Росица Георгиева, ръководител на проект "МРЕЖА", запозна присъстващите с основните цели на проекта и с осъществените до този момент дейности. Направеният по проекта анализ на състоянието на СГО на територията на област Кърджали потвърждава необходимостта от създаване на Средносрочна концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на областта. Данните от направеното анкетно проучване показват, че има развити партньорства и добри практики. За съжаление, по-голяма част от партньорствата между местната власт и СГО на територията на област Кърджали са създадени в рамките на отделни проекти за решаване на конкретни проблеми. Не се мисли за устойчивост на партньорските взаимоотношения, работи се на парче и няма ясна визия за това, че развитието на междусекторното партньорство може да допринесе за трайното решаване на съществуващи с години проблеми.

Иван Здравков, консултант по проекта, представи по-подробно структурата на Концепцията - документ, чиято основна цел е да предложи практически модел за това как може да се изграждат партньорства, как може да се стигне до тях и да предложи стратегия за това как да бъде създаден този модел. Той сподели, че световната практика показва, че най-успешни за решаване на съществуващите проблеми са междусекторните партньорства, в които се използва капацитета на местната власт, структурите на гражданското общество и бизнеса.

Представителите на местната власт споделиха проблемите, които съществуват в техните общини, разказаха за добри практики на взаимодействие на местната власт със СГО, както и за неуспешни такива. В малките общини СГО нямат достатъчен капацитет и финансов ресурс за изпълнение на големи проекти, а общините от своя страна също не разполагат с достатъчно средства за съфинансиране на проекти. Като цяло представителите на петте общини изразиха своята подкрепа за създаването на Средносрочна концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали.

След приключването на срещата с представителите на местната власт продължи дейността наКонсултанта и работната група, които започнаха обсъждането по създаването на Концепцията на 11.06.2009 г. В рамките на три дни те работиха върху анализа на съществуващите отношения между СГО, местната власт и бизнеса; анализа на общите за СГО, местната власт и бизнеса проблеми и постигане на съгласие по приоритетните области за развитие на партньорства.


На 11 август 2009 година предстои официалното представяне на Концепцията за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали, изработена по проект "МРЕЖА". Това ще стане по време на Конференция на тема: "Капацитет и отговорности на СГО за работа в социалната сфера", която е заключителна за проекта и ще представи постигнатите резултати.


Заключителната дейност по проект "МРЕЖА" е конференция на тема "Капацитет и отговорности на структурите на гражданското общество за работа в социалната сфера". Тя ще се проведе на 11 август 2009 г. в хотелски комплекс "Резиденция", гр. Кърджали.
На нея ще бъдат представени:
- Анализът на състоянието на структурите на гражданското общество на територията на област Кърджали, направен по проекта;
- Създадената по проекта Концепция за развитие на партньорство между труктурите на гражданското общество, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали;
- Структурите на гражданското общество и социалната сфера – представяне на добри практики; споделяне на опит; дискусия.

На конференцията ще бъде представен и Информационния портал на СГО от област Кърджали http://www.mreja.org, създаден по проекта. Неговата цел е да улесни комуникацията между различните организации и да задоволи необходимостта от получаване на полезна информация.

Програмата на конференцията можете да намерите ТУК

Молим поканените представители на гражданското общество, местната и държавната власт от област Кърджали да изпратят попълнения РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР на e-mail:aid_kd@abv.bg или да потвърдят участието си на телефони 0887 001 950 или 0878 249 761 не по-късно от 7 август 2009 г.