Kонференция на тема "Капацитет и отговорности на структурите на гражданското общество за работа в социалната сфера"

Konferencia

На 11 август 2009 година се проведе конференция на тема "Капацитет и отговорности на структурите на гражданското общество за работа в социалната сфера" по проект "МРЕЖА", който се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Конференцията срещна представители на структурите на гражданското общество, местната и държавната власт, за да дискутират възможностите за изграждането на партньорства помежду им.
Гости на конференцията бяха областният управител на Област Кърджали - инж. Ангел Коджаманов и инж. Хасан Азис - кмет на община Кърджали.
Беше представен Анализ на състоянието на структурите на гражданското общество на територията на област Кърджали. От него става ясно, че в региона са регистрирани голям брой неправителствени организации, но липсва координация в действията им. Презентиран бе информационен портал www.mreja.org на структурите на гражданското общество, регистрирани в областта. Идеята е той да поддържа актуална информация за сектора и да подпомага създаването на партньорства между неправителствените организации.
Участниците във конференцията се запознаха с изработената по проект "МРЕЖА" Концепция за развитие на партньорство между структурите на гражданското общество, които работят в социалната сфера на територията на област Кърджали. Тя предлага практически модел за изграждане на партньорства и стратегия за създаването им, като акцентът бе поставен върху необходимостта от развитието на междусекторни партньорства на територията на област Кърджали.

Konferencia

С цел да се покаже какъв е капацитета и отговорностите на СГО за работа в социалната сфера, на Конференцията бяха представени добри практики:
- Фондация „ЕКИП” – София: г-жа Николина Иванова, член на УС на Фондацията, представи опита на организацията в сферата на социалната политика, изграждането и управлението на социални услуги в общността;
- Проект „Алтернатива за независим живот”: г-жа Ваня Петрова представи развитието и предоставянето на социални услуги, осъществено в рамките на проекта и реализирано чрез партньорството на Община Момчилград и фондация „ЕКИП”;
- Проект „Център за обществена подкрепа”: г-жа Светла Семерджиева представи развитието на устойчиви социални услуги, базирани в общността, за деца и семейства на територията на община Ардино. Проектът е осъществен от Община Ардино в партньорство с фондация „ЕКИП”;
- Проект “Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот”: г-жа Василка Григорова представи проекта, реализиран от Община Кърджали в партньорство с Държавна психиатрична болница, Съюза на инвалидите, Отдел „Закрила на детето”, сдружение „Перперикон – Кърджали”, сдружение „Орфей”- Кърджали и чиято основна цел е създаването на условия за преодоляване на социалната изолация и ресоциализацията на децата с физически и психически увреждания чрез разширяване на системата от социални услуги в община Кърджали;
- Дневен център за деца с физически и психически увреждания „Надежда”: Хафизе Ахмед, председател на УС на сдружение „Заедно за Надежда” представи работата на Дневния център, който предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяването на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.

Konferencia

Благодарение на цялостното изпълнение на проект „МРЕЖА”, беше поставена основата за бъдещо сътрудничество между СГО и местната власт. Подписаният Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” и седемте общини на област Кърджали, както и създаденият по проекта Консултативен съвет - орган с консултативни функции, който работи за развитие на партньорската мрежа като инициира, подпомага и координира партньорски инициативи както между СГО, така и между СГО и институции на местната и държавната власт в област Кърджали, са предпоставка за устойчивост в развитието на междусекторното партньорство в областта и участието на СГО при определяне и решаване на приоритетните проблеми в общините.

Презентациите от Конференцията можете да свалите от ТУК.