7-ми ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА – 21 ВЕК”

Фестивални събития: 27 - 29 септември 2012 г., град Кърджали

• ПРОЖЕКЦИЯ на филмите от Конкурсната/Информационната програма на 7-мия Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, Общински център за култура и младежки дейности (10.00 – 20.00 ч., 27 – 29 септември, 2012);

• ОТКРИВАНЕ на 7-мия Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, Общински център за култура и младежки дейности (14.00 ч., 27 септември, 2012);

• ФОТОИЗЛОЖБА “PET ART” на чешките автори Вероника Рихтерова и Михал Цихларж. Организатор: Чешки център-София, Общински център за култура и младежки дейности (14.30 ч., 27 септември, 2012);

• КОНКУРС за Детска рисунка на асфалт „Моят град в моите мечти”. Инициативата се провежда съвместно и с любезното съдействие на Асоциацията на Сухопътните войски на България, алеята към Младежки дом в парк „Горубсо” (16.00 ч., 27 септември, 2012);

• ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „Последното отсечено дърво”, алеята към Младежки дом в парк „Горубсо” (16.00 ч., 27 септември, 2012);

• НАГРАЖДАВАНЕ на победителите в конкурсите за Детска рисунка на асфалт и литературния конкурс, фоайе на Общински център за култура и младежки дейности (17.00 ч., 27 септември, 2012);

• ФОТОИЗЛОЖБА „Моменти” на македонската художничка Надица Митевска, Къщата на творческите съюзи „Керимова къща” (18.30 ч., 27 септември, 2012);

• СЕМИНАР „Политики и практики на превенции срещу природни бедствия и аварии”, сградата на Бизнесинкубатор-Кърджали (10.00 ч., 28 септември, 2012);

• ФОТОИЗЛОЖБА „Драматичното въздействие на климатичните промени и добивната промишленост в страните от глобалния Юг”. Организатор: Международната мрежа от неправителствени организации в Централна и Източна Европа CEE Bankwatch Network и Екологично сдружение „За земята”, сградата на Бизнесинкубатор-Кърджали (13.00 ч., 28 септември, 2012);

• КРЪГЛА МАСА „Екоземеделието в България и опитът в Източните Родопи”. Със съдействието на Съюза на учените в България, Висше училище по агро-бизнес и развитие на регионите и Опитна станция по земеделие – Кърджали, сградата на Бизнесинкубатор-Кърджали(14.00 ч., 28 септември, 2012);

• ФОТОИЗЛОЖБА-КОНКУРС „Градът, в който живеем – красив и привлекателен”/Награждаване на учениците във фотоконкурса, фоайе на Бизнесинкубатор-Кърджали(18.00 ч., 28 септември, 2012);

• ЗАСАЖДАНЕ НА ДЪРВЕТА във фестивалния парк „Зелена Европа” с любезното съдействие на Държавната агенция по горите и община Кърджали, парк „Простор“ (9.30 ч., 29 септември, 2012);

• 4-то НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЕКО БАДМИНТОН: “Спортът за един по-екологичен свят”, организирано от Българската федерация по бадминтон, двора на СОУ”П.Р.Славейков”(10.00 ч., 29септември, 2012);

• ПОСЕЩЕНИЕ на Археологически комплекс „Перперикон” (14.00 ч., 29 септември, 2012);

• ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ „Щъркелово гнездо” на 7-мия Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, Общински център за култура и младежки дейности (18.30 ч., 29 септември, 2012);