Представяне на програмите по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009 – 2014 г.

На 12.09.2012 г. В сградта на Министерски Съвет бяха представени програмите за България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009 – 2014 г. И Норвежкия финансов механизъм.

Програмата за НПО е на обща стойност от 11,8 милиона евро. За оператор на програмата за НПО в България са определени  Институт „Отворено общество” и Фондация „Работилница за граждански инициативи, които ще работят в партньорство.

Четири са основните направления, по които неправителствения сектор ще може да кандидатства с проектни предложения:

  1. Демокрация, човешки права и добро управление;
  2. Социално включване и овластяване на уязвими групи;
  3. Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
  4. Изграждане на капацитет за НПО.

В рамките на програмата, която ще продължи до 2016 година ще бъдат организирани три отворени конкурса за набиране на проектни предложения, като първия щв бъде обявен през януари 2013г.

Най-малко 10 % от ресурсите на програмата ще бъдат насочени за подкрепа към младежки проекти и инициативи.

 

Национална мрежа за децата