Помощ

Описание

Продуктът „МРЕЖА” е изграден от три основни части – база от данни, система за управление на базата от данни и панел за достъп на потребителите. Основното предназначение на базата от данни е да съхранява информация за структури на гражданското общество. Системата за управление дава възможност да се извършват промени в структурата на базата от данни. Такива промени например са добавянето или премахването на информационни полета, промяна на типа и отношенията между полетата. Панелът за потребители осигурява удобен достъп до всички функции на системата като при това се съблюдават правила за защита на данните от неупълномощен достъп. Основните възможности на „Мрежа” включват:

 • Преглеждане на данни от базата [достъпно за всички потребители]
 • Преглеждане на съдържание (статии, новини и т.н.) [достъпно за всички потребители]
 • Регистрация на потребители [достъпно за всички потребители]
 • Възстановяване парола, ако потребителят я забрави [достъпно за всички потребители]
 • Лични данни на потребителя [достъпно за всички потребители]
 • Опростено търсене в базата от данни [достъпно за всички потребители]
 • Разширено търсене в базата от данни [достъпно за всички потребители]
 • Създаване и редактиране на база от данни с гъвкава структура [достъпно само за Редактора]
 • Релационни таблици за въвеждане на данни за структури на гражданското общество [достъпно за Редактор и Оператор]
 • Макет за въвеждане на данните [достъпно за Редактор и Оператор]
 • Система за управление на макети [достъпно само за Редактора]
 • Дефиниране на роли за потребителите [достъпно само за Редактора]
 • Разпределяне на права за работа с компонентите на системата между отделните роли [достъпно само за Редактора]
 • Управление на меню [достъпно само за Редактора]
 • Хронологични доклади за състоянието на системата [достъпно само за Редактора]

 

Панел за достъп

При работа с продукта не се изискват специални компютърни умения. Всички операции с данни се извършват единствено през панела за достъп на потребителите. Панелът е устроен традиционно за такъв тип приложения и съдържа следните по-важи зони:

 • Лентата на основното меню, съдържаща заглавията на основните рубрики
 • Колоната за регистрация на потребители, която служи за вписване на нови и индентификация на вече регистрирани посетители. От тук е възможно възстановяването на забравена парола.
 • В основната колона се представят данните, извлечени от базата. Освен това тук се изобразяват всички важни съобщения за посетителите, такива като бюлетини, помощ за работа, статии, статистика и др.
 • Паното за търсене в базата служи за извличане на данни, филтрирани по ключови думи.

 

Регистриране на потребителите

Регистрирането на потребителите се извършва, чрез валиден адрес на електронна поща. На посочения от потребителя адрес се изпраща кодова комбинация, която трябва да бъде потвърдена. Възстановяването на забравена парола се извършва аналогично. Регистрираните потребители имат неограничен достъп до данните, съхранявани в базата.

 

Търсене

„Мрежа” осигурява на потребителите два начина за търсене на данни в базата – опростен и разширен.
В „опростения” режим се извършва търсене на една или няколко думи, попълнени в полето „Търсене в базата”. Най-напред се извеждат резултатите, които съдържат всички упоменати думи, след което се извеждат резултатите с по-малко съдържащи се ключови думи.
Режимът „разширено търсене” позволява да се търсят думи свързани с логическите връзки „или”, „не” и „еквивалентност”. Освен това е предвидена възможност за фокусиране на търсенето в определена категория. Това е полезно, когато резултатите са твърде много или базата от данни е с голям обем.