ОБЩИНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗГРАЖДАТ МЕСТЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПО-ДОБРА ГРИЖА ЗА ХОРАТА

На 14 октомври в рамките на Годишната среща на местните власти се проведе форум „Да си сътрудничим! Сътрудничество за успех и високи постижения на местните власти и неправителствени организации”, организиран от Националната мрежа за децата и Посолство на Франция в България.

Събитието показа основните успехи и предизвикателства на съвместната работа, която води до по-високо качество на социалните услуги. Основна тема беше разпределението на отговорностите, ефективната комуникация и доверието между партньорите.
Форумът, открит от Галина Стоянова, кмет на община Габрово и Мариама Диало, аташе по правата на децата за Румъния, България и Молдова на френското външно министерство, обедини над 60 представители на местни власти и неправителствени организации. Сред лекторите бяха Алекси Пюсио, зам.директор териториална дирекция „Социални дейности и грижа за детето”, Департамент Рона, Франция, Альона Гоца, кмет на община Кукоара, Молдова, представители на Община Кърджали, Община Нови пазар, Община Варна, фондация „Сийдър”. Беше чут и гласът на потребителите на социални услуги -  Светлозар Русев и Асен Русев споделиха своя опит в социални услуги като приемна грижа и център за настаняване от семеен тип.

Василка Григорова, старши експерт отдел „Социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм” в Община Кърджали и Росица Средкова, председател на УС на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”, представиха социалните услуги на територията на община Кърджали и партньоството на местната власт с неправителствения сектор в социалната сфера. Госпожа Григорова отправи покана към господин Алекси Пюсио да посети община Кърджали  в отговор на визитата на зам.кмета на Община Кърджали, госпожа Елисавета Кехайова във Франция, направена в рамките на проект „ПРОКОПИЛ”, с цел продължаване на сътрудничеството и обмяната на добри практики в предоставянето и управлението на социални услуги между община Кърджали и област Рона.


Участниците обсъдиха различни аспекти на сътрудничеството между неправителствените организации и местните власти, успехите и предизвикателствата. Бяха представени и няколко практики на международно сътрудничество. Форумът завърши с провеждането на форум театър, който накара участниците да се поставят на мястото на общината и на неправителствената организация. В края беше представено предложението за споразумение за сътрудничество между НСОРБ и НМД, което ще бъде внесено на заседание на Управителния съвет на организациите. Беше представено и предложението за разработване на Наръчник 2013: 10-те най-добри практики на сътрудничество между общини и НПО.

„Моята гледна точка е, че трябва да има повече разбирателство между общини и НПО, за да могат децата в институции да продължат”
Асен Русев, потребител на социална услуга
„Нашите функции като община са да планираме. Социалната политика трябва да бъде ориентирана към хората – да обгрижва целия жизнен цикъл. Социалната дейност на една община не може да бъде успешна, ако не въвлича неправителствена организация”
Румен Панайотов, кмет на община Нови пазар