Национална мрежа за децата е избрана за член на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация

Съпредседателите на Междуведомствената експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България” г-жа Ева Жечева и г-н Лазар Лазаров утвърдиха пет неправителствени организации, които ще бъдат включени в състава на групата. Те са:

    Фондация „Сийдър”;
    БАЛИЗ – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения;
    Национална мрежа за децата;
    Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България;
    Фондация Лумос.

Работата на Междуведомствената група има за цел да развива и подпомага процеса на деинституционализация в България.

На основание заповед № РД-06-28/13.11.2013 г., на 08 януари 2014 г. междуведомствена комисията за избор на юридическите лица с нестопанска цел извърши преглед и преброяване на номинациите, постъпили от всички неправителствени организации, допуснати до изборната процедура, съгласно утвърдения Механизъм за избор на НПО, публикуван на интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето:

Резултатите от гласуването са: 

    Фондация „Сийдър” - 7 гласа
    БАЛИЗ – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - 6 гласа
    Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България - 6 гласа
    Национална мрежа за децата - 6 гласа
    Фондация Лумос - 5 гласа
    Сдружение SOS Детски селища – България - 4 гласа
    Фондация „Български център за нестопанско право” - 4 гласа
    Български червен кръст – 1 глас

На база на резултатите, комисията извърши класиране и определи първите пет организации, които бяха предложени и утвърдени за участие в заседанията на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация на децата.

Източник: sacp.government.bg

Снимка: zachatie.org