Документи

ПРОЕКТ МРЕЖА
Резюме на проекта в .pdf файл
Автобиографии на екипа на проекта в .zip файл
План за действие в .pdf файл
План за мониторинг в .pdf файл

ОТЧЕТИ ПО ПРОЕКТ МРЕЖА
Междинен технически доклад септември 2008 в .pdf файл
Междинен технически доклад октомври 2008 в .pdf файл
Междинен технически доклад ноември 2008 в .pdf файл
Междинен финансов отчет ноември 2008 в .pdf файл
Междинен технически доклад декември 2008 в .pdf файл
Междинен финансов отчет декември 2008 в .pdf файл
Годишен технически доклад за 2008 година в .pdf файл
Междинен технически доклад януари & февруари 2009 в .pdf файл
Междинен финансов отчет януари & февруари 2009 в .pdf файл
Междинен технически доклад март 2009 в .pdf файл
Междинен финансов отчет март 2009 в .pdf файл
Междинен технически доклад април 2009 в .pdf файл
Междинен технически доклад май 2009 в .pdf файл
Междинен технически доклад юни 2009 в .pdf файл
Междинен финансов отчет юни 2009 в .pdf файл

Междинен технически доклад юли 2009 в .pdf файл
Окончателен технически доклад в .pdf файл
Окончателен финансов отчет в .pdf файл

ПРОЦЕДУРНИ
Регистрационен формуляр за участие в Конференцията по проект МРЕЖА в .doc файл
Програма на Конференцията по проект МРЕЖА в .pdf файл
Бланка за оферта за изработване на интерактивно CD по проект МРЕЖА в .doc файл
Бланка за оферта за осигуряване на база и кетъринг за конференция по проект МРЕЖА в .doc файл
Бланка за оферта за изработване на брошура и банер по проект МРЕЖА в .doc файл
Бланка за оферта за закупуване на сървър по проект МРЕЖА в .doc файл
Документация по процедура на открит избор за определяне на изпълнител в .rar файл
Документация по процедура по договаряне за определяне на изпълнител в .rar файл

АНАЛИЗИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА
Обратна връзка от участниците в обучението за Мониторинг на местни политики 24-26 април 2009 в .pdf файл
Обратна връзка от участниците в обучението за Комуникационни умения 27-29 март 2009 в .pdf файл
Обратна връзка от участниците в обучението за Стратегическо планиране 20-22 февруари 2009 в .pdf файл
Анкета в .doc файл
Кратък обзор на резултатите от Анкетата в .pdf файл
Пълен анализ на резултатите от Анкетата в .pdf файл

СПИСЪЦИ
Списък на участниците в проведена среща за обсъждане на Концепция за развитие на партньорство между СГО в .pdf файл
Списък на членовете на работна група за създаване на Средносрочната концепция в .pdf файл
Списък на СГО от област Кърджали, които ще участват в обученията в .pdf файл
Списък на участниците в информационна среща, проведена в гр. Крумовград в .pdf файл
Списък на участниците в информационна среща, проведена в гр. Кърджали в .pdf файл
Списък на участниците в информационна среща, проведена в Черноочене в .pdf файл
Списък на участниците в информационна среща, проведена в гр. Джебел в .pdf файл
Списък на участниците в информационна среща, проведена в Кирково в .pdf файл
Списък на участниците в информационна среща, проведена в гр. Момчилград в .pdf файл
Списък на участниците в информационна среща, проведена в гр. Ардино в .pdf файл