В рамките на проект МРЕЖА

Mreja

В рамките на проект „МРЕЖА”, осъществен по Оперативна програма „Административен капацитет”, бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между

кметовете на седемте общини на област Кърджали и „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”. 

Беше създаден Консултативен съвет на партньорската „МРЕЖА” - обществена структура, чиято основна цел е  да работи за развитие на партньорствата като инициира, подпомага и координира партньорски инициативи както между структурите на гражданското общества (СГО), така и между СГО и институциите на местните и държавни власти в област Кърджали. Членове на Консултативния съвет са представители на СГО, експерти и съгласно подписания Меморандум – по един представител на седемте общински администрации от област Кърджали.


На 09.10.2009 г. от 15 часа, в залата на Общинска администрация Джебел, се проведе първата среща Консултативния съвет на партньорската „МРЕЖА” в област Кърджали.
На нея присъстваха членовете на Съвета:


Представители на  общините:
Общинска администрация Ардино – Бирсен Мюмюнова – ст.специалист отдел  „Инвестиционни проекти и евроинтеграция  “,;
Общинска администрация Джебел – Хайрие Мехмед – Главен секретар;<br/>
Общинска администрация Кирково – Детелина Попова – Директор дирекция Директор Дирекция „Проекти и европейски програми”;
Общинска администрация Крумовград – Маргарита Раева – Началник отдел „Социални дейности”;
Общинска администрация Кърджали – Нели Попова – Главен експерт отдел “Образование, култура и младежки дейности”;
Общинска администрация Момчилград – Ваня Петрова – Старши експерт отдел „Здравни и социални дейности”;


Представители на СГО и експерти:
Катя Димова – Областна администрация Кърджали - Държавен експерт;
Румяна Славовска -  Областна администрация Кърджали - Старши експерт;
Василка Григорова – „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”;
Здравка Узунова - Сдружение  „Жени за жени” – Кърджали, Председател на УС;
Хафизе Ахмед - Сдружение „Заедно за Надежда” – Кърджали, Председател на УС;
Марияна Бекриева – „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”, член на УС;
Росица Георгиева – Средкова - „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”, Председател на УС.

Сред присъстващите бяха и консултантите по проект „МРЕЖА” – Иван Здравков и Никола Йорданов.

На срещата беше приет Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет. Росица Георгиева – Средкова, Председател на УС на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”, беше избрана за Секретар на Консултативния съвет.
Участниците в срещата проведоха задълбочен разговор за  стъпките, които трябва да се направят, за да се изградят действащи партньорства за решаване на различни проблеми на гражданите от общините. Членовете на Консултативния съвет се обединиха около становището за провеждане на срещи по общини с участието на неправителствени организации, представители на съответната община и членове на Консултативния съвет, където да се дискутират въпросите на партньорството и да се набележат мерки за изграждане на реални партньорства.

Много важен резултат от срещата беше  изразеното становище от всички   учстници, че за област Кърджали  е необходим Консултативен съвет по въпросите на партньорството и че всеки ще вложи знанията и опита си за неговото утвърждаване като действащ орган, който да инициира изграждането на успешни партньорства, основани на взаимното доверие.

Беше взето решение следващата среща на Консултативния съвет да се проведе през месец ноември 2009 година.

Правилник за устройството и дейността на Kонсултативния съвет можете да намерите в приложения файл.