Втора среща на създадения по проект МРЕЖА Консултативен съвет

Hа 20.11.2009 г. (петък) от 12,30 часа в Зала № 5 на Бизнес инкубатор - Кърджали ще се проведе втората среща на създадения по проект «МРЕЖА» Консултативен съвет.
На срещата ще присъстват членовете на Консултативния съвет, представители на неправителствения сектор от община Кърджали и представители на общинска администрация Кърджали.
Ще се обсъдят възможностите за партньорство между местната власт и представителите на неправителствения сектор, както и идеята за създаване на Партньорски съвети по общини.