Блогове

Информационни бюлетини на националното сдружение на общините 2012

Информационни бюлетини на националното сдружение на общините

Местната власт в област Кърджали заяви своята подкрепа и желание за работа със структурите на гражданското общество

На 28 юли 2009 година бе проведена среща на представители на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” с кметовете на общините от област Кърджали.

Програма "Конкурентноспособност"

Програма "Конкурентноспособност". Има ли някой информация кога ще се отвори програмата?

Курс по компютърна грамотност

Предлагам курс по компютърна грамотност. Моля, всички желаежи да подават заявки през личните си профили.

СПИСЪК С ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013”

Публикуван e списък са подписаните десет договора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновати

Разпространи съдържание